اطلاعیه ها

برگزاری کارگاه آموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق نوشتار

برگزاری کارگاه آموزشی

در کارگاه آموزشی " اخلاق نوشتار" یعنی رعایت سادگی و صراحت. ایجاز و روشنی، و به خصوص ساختار منطقی و منسجم در گزارش ها و نامه های علمی و اداری خواهید دید که چرا شلخته نگاری به ابتذال می انجامد و چرا رعایت اخلاق در نوشتار به اهمیت و تاثیر نوشته ها می افزاید.

ادامه مطلب