آخرین اخبار

اولین نشست تخصصی اساتید و پیشکسوتان گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، همزمان با برگزاری دومین کنفرانس بین المللی گل محمدی در پژوهشکده اسانس

اولین نشست تخصصی اساتید و پیشکسوتان گیاهان دارویی و قارچهای کوهی ایران، همزمان با برگزاری دومین کنفرانس بین المللی گل محمدی در پژوهشکده اسانس

اولین نشست تخصصی اساتید و صاحب نظران گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران با همکاری دانشگاه کاشان و دانشگاه زنجان همزمان با دومین کنفرانس بین المللی گل محمدی ۹۸ در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان واقع در قمصر در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ آبان ماه ۹۸ "برگزار می گردد

ادامه مطلب