پژوهشکده اسانس های طبیعی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      تاریخ امتحانات پایان ترم اول 96-95
 
 

برنامه امتحانات نیمسال اول 96- 95

 

ردیف

نام استاد

شماره درس

نام امتحان

تاریخ

ایام هفته

1

 دکتر محسن مرادیان

325201

شیمی آلی پیشرفته

95/10/25

شنبه

2

دکتر محسن مرادیان

325215

شیمی هتروسیکل

95/10/26

یکشنبه

3

دکتر محسن بهپور

325202

شیمی تجزیه پیشرفته

95/10/28

سه ­شنبه

4

دکتر عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی

325214

شیمی دارویی

95/10/29

چهارشنبه

5

دکتر زینب طلوعی

325216

گیاه­شناسی

95/11/03

یکشنبه

 

کلیه امتحانات راس ساعت 8:30 صبح و در کلاس درس پژوهشکده برگزار می­ گردد.

 
 
      رشته گرایش ها
 

در حال حاضر فقط رشته فیتوشیمی دانشجو پذیرش می شود.


 
      خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه در پژوهشکده اسانس