پژوهشکده اسانس های طبیعی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • مدیریت- پژوهشکده > ریاست پژوهشکده

دکتر حسینعلی رفیعی پور


مدرک تحصیلی: دکتری بیوفیزیک

مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: شیمی دانشگاه کاشان

گروه: بیوتکنولوژی
صفحه شخصی
: http://rafieepour.kashanu.ac.ir

 
تعداد بازديد از اين صفحه : 1762