پژوهشکده اسانس های طبیعی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • معرفی > اسانس
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

تعریف اسانس گل محمدی

اسانس طبیعی گل سرخ محمدی از تقطیر گل های سرخ محمدی( رزاداماسنا) از تیره گل سرخیان با بخار آب بدست می‌‌آید و ماده ای روغنی و فرار است.  

ویژگیهای فیزیکی

به صورت مایع کم و بیش متبلور با رنگ زرد روشن یا زرد مایل به سبز، دارای بو و طعم ویژه گل سرخ محمدی و با نقطه انجماد 19 درجه سانتی گراد است.
اسانس اساسا دارای 2 بخش جامد و مایع است:
1. بخش جامد آن که استئارپتن نام دارد، بدون بو است و در گرمای 33 درجه سانتی گراد ذوب می‌شود.

2. بخش مایع آن که دارای بوی قوی و تندی به نام اولئوپتن است که در ساختار آن 40 تا 75 درصد ژرانیول و 20 تا 40 درصد سیترونلول وجود دارد.

در مجموع بر اساس الگوی استاندارد ایران و طبق نمودار کروماتوگرفی مواد عمده اسانس استاندارد بر حسب درصد عبارتست از:سیترونلول 30درصد،نرول 5/0 درصد، ژرانیول 5 درصد و فنیل اتیل الکل5/1 درصد.

از مواد مذکور و حتی دیگر عناصر اسانس، بهترین الکل و ماده ای که باعث خوشبویی آن می‌شود نرول می‌باشد. در مجموع طبق الگوی موئسسه استاندارد. بهترین گل، گلی است که از هر 3 تن آن یک کیلوگرم اسانس حاصل شود. با توجه به قالب‌های فوق، چه بر اساس تحقیقات کارشناسان بلغاری و چه بر اساس تجربیت مکرر کارخانه‌های اسانس‌گیری، در حال حاضر از هرتن گل 300 گرم اسانس تولید می‌شود و حتی در وضعیتی که دقت و توجه بیشتری اعمال شود، می توان از 850 کیلوگرم گل قمصر، 250 گرم اسانس بدست آورد.


 


تعداد بازديد از اين صفحه : 1952