پژوهشکده اسانس های طبیعی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • تابلوی اطلاعیه ها و اعلانات

در حال حاضر فقط رشته فیتوشیمی دانشجو پذیرش می شود.


برنامه امتحانات نیمسال دوم 95-96
خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه درپژوهشکده اسانس

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه در آزمایشگاه پژوهشکده اسانس.pdf

ارتباط با آزمایشگاه.pdf